យុទ្ធនាការអប់រំ និងផ្សព្វផ្សាយបរិស្ថាន ស្តីពី «ផលប៉អពាល់បណ្តាលមកពីការចោលសំណល់ សំរាម ចំពោះសុខភាព និងបរិស្ថាន»
25 March 2019

 នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ​ឆ្នាំ២០១៩នៅអនុវិទ្យាល័យដំរីស ខេត្តបាត់ដំបង នាយកដ្ឋានអប់រំបរិស្ថាន ជាមួយ​គម្រោង​ផ្សព្វផ្សាយស្ដីពី​ បច្ចេកទេស​ដ៏ប្រសើ​រដែ​ល​អាច​រកបាន​ (BAT) និង​ការ​ប្រតិបត្តិ​បរិស្ថាន​ដ៏​ប្រសើរ​ (BEP)​ចំពោះ​សកម្មភាព​ដុត​តាម​ទីវាល​ដើម្បី​ឆ្លើយ​តប​តាម​ អនុសញ្ញាស្ដុក​ខុម​ស្ដីពី​សារធាតុ​ពុល​សរីរាង្គ​មិន​ងាយ​បំបែក​ធាតុ (POPs) របស់អង្គការ UNIDO បានធ្វើយុទ្ធនាការអប់រំផ្សព្វផ្សាយបរិស្ថានស្តីពី​ "ផលប៉ះពាល់បណ្តាលមកពីការចោលសំណល់រឹង ​សំរាមចំពោះសុខភាព​ និងបរិស្ថាន"។ យុទ្ធនាការនេះ ដឹកនាំដោយប្រធាននាយកដ្ឋានអប់រំបរិស្ថាន ដោយមានការចូលរួមពីតំណាងមន្ទីរបរិស្ថានខេត្ត តំណាងសាលាក្រុង បាត់ដំបង និងដៃគូផ្សេងៗ សរុប៧០ នាក់ ។ ក្រុមការងារបានធ្វើសកម្មភាពដូចខាងក្រោម៖ ១) កម្មវិធីបើក ​មតិស្វាគមន៍របស់នាយិកា​ ចណាបអារម្មណ៍តំណាងមន្ទីរបរិស្ថានខេត្ត និងបើកកម្មវិធីដោយលោកប្រធាននាយកដ្ឋានអប់រំបរិស្ថាន២)បទបង្ហាញលោកគ្រូឧទ្ទេស មកពីនាយកដ្ឋានអប់រំបរិស្ថាន លើការគ្រប់គ្រង ទុកដាក់​ និងការញែកសំណល់ទៅតាមប្រភេទ៣)សកម្មភាពដើរើសសំរាមសំអាបរិវេណសាលារៀន ៤)បង្រៀនអនុវត្តជាក់ស្តែងពីការញ៉ែកសំរាមទៅតាមប្រភេទ 
យុទ្ធនាករអប់រំនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀនដល់សិស្សាុនសិស្ស និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ អំពីវិធីសាស្រ្តងាយៗក្នុងការញែកសំណល់រឹង សំរាមទៅតាមប្រភេទរបស់វា ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួន និងដើម្បីបណ្តុះស្មារតីការស្រលាញ់ ថែរក្សា និងការពារបរិស្ថាន។ 
Sem Savuth

អត្ថបទដែលទាក់ទង

05 September 2019
នៅថ្ងៃទី០៣-០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ នាយកដ្ឋានអប់រំបរិស្ថាន បានសហការជាមួយអង្គការ UNIDO រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី «បច្ចេកទេសចម្រុះក្នុងការគ្រប់គ្រងសំរាម ឫសំណល់រឹង» នៅខេត្តបាត់ដំបង ដោយមានអ្នកចូលរួមពីស្ថាប័ននានាក្នុងខេត្តបាត់ដំប...

01 September 2019
ពីអគាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកមពុជា-កូរ៉េ នៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នាយកដ្ឋានអប់រំបរិស្ថាន ក្រសួងបរិស្ថាន សហការជាមួយ អង្គការ UNIDO បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រាងមេរៀន ស្តីពីសារធាតុសរីរាង្គមិនងាយបំពែកធាតុ និងការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាដ៍ប្រសើរដែលអាចរកបាន...

28 March 2019
 ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ នៅខេត្តបាត់ដំបង នាយកដ្ឋានអប់រំបរិស្ថាន នៃអគ្គចំណេះដឹង និងព័ត៌មាន បរិស្ថាន  សហការជាមួយអង្គការ UNIDO បាន រៀបចំយុទ្ធនាការ អប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយបរិស្ថានក្រោមប្រធានបទស្តីពី "ផលប៉ះពាល់បណ្តាលមកពី ការចោលសំរាមសំណល់រឹង ចំពោះសុខភាព នឹងបរិស្ថាន ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ជា សំអាង អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងបរិស្ថាន...