ដំំណើរទស្សនៈកិច្ច់លោកស្រី កាមេឡា សេនទីណូ (Carmela CENTENO) មន្រ្តីអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកឧស្សាហកម្មនៃអង្គការអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មសហប្រជាជាតិ (UNIDO)
28 February 2019

កាលពីថ្ងៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ លោកស្រី កាមេឡា សេនទីណូ (Camela CENTENO) មន្ត្រីអភវឌ្ឍផ្នែកឧស្សាហកម្មនៃអង្គការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មប្រជាជាតិ (UNIDO) បានធ្វើទស្សនៈកិច្ចទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបង អមដោយក្រុមការងារក្រសួងបរិស្ថាន។ ទសស្សនៈកិច្ចនេះមានគោលបំណងសិក្សាពីវឌ្ឍនភាពគម្រោង «បច្ចេកទេសដ៏ប្រសើរដែលអាចរកបាន (BAT) និងការប្រតិបត្តិបរិស្ថានដ៏ល្អប្រសើរ (BEP) ចំពោះសកម្មភាពដុតតាមទីវាល ដើម្បីឆ្លើយតបតាមអនុសញ្ញាស្តុកខុមស្តីពី សារធាតុបំពុលសរិរាង្គមិនងាយបំបែកធាតុ (POPs)» នៅកម្ពុជា។

ក្នុកំឡុងពេលដំណើទស្សនៈកិច្ចនេះផងដែរ លោកស្រី កាមេឡា សេនទីណូ (Camela CENTENO) និងក្រុមការងារក្រសួងបរិស្ថាន បានជួបពិភាក្សាជាមួយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ប៊ុត គឹមស៊ាន អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងអំពីកិច្ចសហការអនុវត្តយុទ្ធនាការអប់រំ និងផ្សព្វផ្សាយបរិស្ថានស្តីពី «ផលប៉ះពាល់បណ្តាលមកពីការចោលសំណល់/សំរាមចំពោះសុខភាព និងបរិស្ថាន» និងការបំពាក់បរិក្ខារកែច្នៃសំរាមនៅតីលានចាក់សំរាម ខេត្តបាត់ដំបង។ ក្រុមការងារក៏បានទស្សនៈកិច្ចនៅទីលានចាក់សំរាមខេត្តបាត់ដំបងផងដែរ។


អត្ថបទដែលទាក់ទង

30 November 2019
កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ នាយកដ្ឋានអប់រំបរិស្ថាន បានរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពី សេចក្តីព្រាងមេរៀនអប់រំបរិស្ថានសម្រាប់កុមារតូច ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ជួប ប៉ារីស៍ អគ្គនាយក ចំណេះដឹង និងព័ត៌មានបរិស្ថាន ក្រសួងបរិស្ថាន។ កម្មវិធីត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមដោយនាយកដ្ឋាន...

18 December 2019
កាលពីថ្ងទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ អគ្គនាយកដ្ឋានចំណេះដឹង និងព័ត៌មានបរិស្ថាន ក្រសួងបរិស្ថាន បានរៀបចំយុទ្ធនាការកាត់បន្ថយប្លាស្ទិកដោយប្រើកន្រ្តកបរិស្ថាន នៅទីរួមខេត្តបាត់ដំបង ដោយស្ថិតក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ជា សំអាង អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាន អជ្ញាធរដែនដី អាជីវករ...

22 September 2019
កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩  លោកជំទាវ ងិន លីណា អគ្គនាយក ចំណេះដឹង និងព័ត៌មានបរិស្ថាន បានដឹកនាំសកម្មភាពសម្អាតបរិស្ថាន និងអប់រំបរិស្ថាន នៅតំបន់ជុំវិញភ្នំព្រះរាជទ្រព្យ ខេត្តកណ្តាល ដោយមានការចូលរួមពីសិល្បៈករ ...